De Europese commissie heeft in maart een richtsnoer gepubliceerd om ervoor te zorgen dat lidstaten dezelfde regels gebruiken om het bewijs te leveren van de legale herkomst van bijlage B-dieren.

In de basisverordening (Verordening (EG) nr. 338/97) wordt geregeld dat voor bijlage B-dieren waarvoor niet kan worden aangetoond dat ze overeenkomstig de voorwaarden in de EU zijn binnengebracht dezelfde verbodsvoorwaarden geldt als voor bijlage A-dieren. Zij mogen niet commercieel worden verhandeld. In de praktijk betekent dit dat aankoop, tentoonstellen voor commerciële doeleinden, verkoop en vervoer met het oog op verkoop niet is toegestaan.

De Europese commissie heeft in maart 2019 een richtsnoer gepubliceerd om ervoor te zorgen dat lidstaten dezelfde regels gebruiken om het bewijs te leveren van de legale herkomst van bijlage B-dieren. Er is een verschil in bewijs tussen geïmporteerde dieren en in de EU geboren dieren.
Daarnaast er is een onderscheid voor dieren met een laag risico op illegaal verkrijgen en het verhandelen daarvan en  dieren met een hoger risico.
Dieren die gewoonlijk in de EU zijn in gevangenschap zijn gefokt, vallen in de regel onder het lage risico. De lidstaten wordt verzocht informatie uit te wisselen over de soorten die zij beschouwen als soorten met een laag risico. Handhavingscontroles worden voor dergelijke soorten als een lage prioriteit beschouwd.

De in de richtlijn gegeven richtsnoeren zijn dan ook bedoeld voor de soorten met een ho(o)g(er) risico.
U kunt deze informatie opnemen in uw overdrachtsverklaring als u Bijlage B-dieren binnen de EU overdraagt
Vooralsnog lijkt het erop dat de prioriteit voor handhaving in het geheel bij de handel komt te liggen. Omdat er nog niet bekend is welke dieren er onder het hoge en welke onder het lage risico vallen is het voor ons wat prematuur om nu al definitief te adviseren omtrent hetgeen er zeker wel in de overdrachtsverklaring moet worden opgenomen.
Als u op zeker gaat kunt u zelf uit onderstaand overzicht destilleren wat u wel of nog niet in de overdrachtsverklaring wenst op te nemen. Later in 2019 verwacht RVO/CITES-bureau met een standaard overdrachtsformulier voor Bijlage B-soorten te komen. Daarmee zal NBSV zijn overdrachtsformulier aanpassen.

Voor dieren die u van een handelaar koopt zouden wij adviseren wel alvast zoveel mogelijk het richtsnoer te volgen.

 

Gegevens over ingevoerde specimens (van buiten de EU en na Brexit vanuit het VK)

De volgende controlelijst moet worden beschouwd als de minimale documentatie of informatie die moet worden verstrekt.

a.soort (wetenschappelijke naam);

b.volledig aantal invoervergunningen, data van afgifte, autoriteiten van afgifte;

c.oorsprong: oorsprongscode, land van herkomst (en, indien van toepassing, land van wederuitvoer);

d.zo gedetailleerd mogelijke vermelding van de dieren (bijv. merkteken, geslacht, geboor­tedatum/datum uitkomen van het ei of geschatte leeftijd, andere kenmerken, indien beschikbaar);

e.originele handtekening (en stempel) van de laatste verkoper, datum van transactie, naam en adres.

 

Gegevens over specimens afkomstig van in de EU in gevangenschap gefokte dieren 

De door de verkoper aan de koper verstrekte documenten moeten ten minste de volgende informatie te bevatten

a.soort (wetenschappelijke naam)

b.aantal specimens;

c.merkteken, indien beschikbaar;

d.naam en adres van de fokker (omwille van de traceerbaarheid);

e.informatie over het kweekmateriaal en latere informatie over de herkomst „C” of „F” van de betrokken specimens:

f.geboortedatum/datum uitkomen van het ei of geschatte leeftijd, indien beschikbaar;

g.geslacht, indien beschikbaar;

h.andere kenmerken, indien van toepassing;

i.originele handtekening van de laatste verkoper, datum van de transactie.

Deze voorgestelde checklist is opgenomen in de bijlage bij de bovengenoemde richtsnoeren.

Beschermingsproject 2022: Cyclanorbis elegans (Zuid-Soedan)

Het beschermingsproject dat de NBSV in 2022 steunt, gaat over de rugvlekweekschildpad (Nubian flapshell turtle, Cyclanorbis elegans).
  Startdatum: Jan, 1 2022   Einddatum: Dec, 31 2022
€1.314 Gedoneerd
€3.500 Doel

Doneer meteen aan het beschermingsproject door de onderstaande QR-code te scannen met de camera met van je mobiel!

QR code Beschermingsproject 2022

wordnulid

button geef nu jouw nakweek op 1

Tot en met 20 februari 2022 zijn door 37 kwekers 1119 nakweekdieren opgegeven.
Ga naar boven