De zomerlanddag hopelijk op 5 september!

Aan al onze leden en sympathisanten.

Kortgeleden waren we nog onzeker over het doorgaan van de zomerlanddag op zaterdag 29 augustus te Londerzeel. Inmiddels hebben organisatie en bestuur vastgesteld dat het om meerdere redenen verstandig is om de zomerlanddag in elk geval ná 1 september te plannen.

In overleg is nu als streefdatum gekozen voor zaterdag 5 september. Zoals het er nu uitziet, zullen de maatregelen in België en Nederland een bezoek aan de landdag dan niet meer belemmeren.

We houden u op de hoogte. Blijf voor elkaar zorgen!

Lees meer: De zomerlanddag hopelijk op 5 september!

Digitale Landdag 25 april 2020

 

 

Morgen helaas geen Landdag in Maarn. Maar niet getreurd, de NBSV organiseert een digitaal alternatief!
Een digitale voorjaarslanddag op de NBSV Facebookpagina, bovenstaand het programma (kan nog aangevuld worden!), tot morgen!

 
 
 
 
 

Programma voorjaarslanddag verplaatst naar 28 november

Beste leden en sympathisanten,

Half maart hebben we moeten besluiten om de landdag van 25 april te annuleren. De ontwikkelingen in de weken daarna hebben helaas laten zien dat dit een goede beslissing was.

Op dat moment wisten we nog niet, wat te doen met het geplande programma van 25 april. Het bestuur heeft daarover beraadslaagd en daarbij ook enkele suggesties van leden besproken. Uiteindelijk is besloten om de lezingen zoveel mogelijk te verplaatsen naar de najaarslanddag van dit jaar.

Deze wordt gehouden te Maarn, op  zaterdag 28 november. Ook de jaarlijkse algemene ledenvergadering (ALV) zal op deze dag worden gehouden. De agenda en de vergaderstukken zullen drie weken tevoren op het ledendeel van de website beschikbaar zijn.

Het is nog niet te zeggen, wanneer wij elkaar weer zullen kunnen ontmoeten. De eerstvolgende gelegenheid is heel misschien de zomerlanddag te Londerzeel, maar zeker is dat niet meer. De ontwikkelingen in België, alsook in Nederland maken verplaatsing van de zomerlanddag denkbaar. Nadere berichtgeving volgt hierover nog.

Het bestuur wenst u allen een goede gezondheid toe. Zorg voor elkaar!

De Trionyx is weer onderweg!

AAaahhh een sneaky preview!
Alle schildpaddenverenigingsleden opgelet!
Houd je brievenbus in de gaten, want de Trionyx valt binnenkort weer op je mat!

Deze editie is weeral de 2de van dit jaar en bevat enkele super interessante artikels. Onder andere over het houden van de Testudo hermanni boettgeri alsook over hoe 1 van zijn leden 'Ideale' buitenverblijven ziet.

Onvang je deze nog niet? Dan is het nu het tijd om lid te worden, die Trionyx valt dan 5x per jaar automatisch in je brievenbus!

De NBSV verstrekt informatie over huisvesting, verzorging en kweek van schildpadden in gevangenschap en over schildpadden in hun natuurlijke leefomgeving.

Ook lid worden? Geen probleem! Word lid op https://www.trionyx.nl/nbsv/lid-worden

 

 

Landdag NBSV 25 april is geannuleerd!

De landdag en de jaarlijkse algemene ledenvergadering op 25 april gaan niet door!
Na de door de Nederlandse overheid op 12 maart uitgegeven richtlijnen is de situatie aanzienlijk dwingender geworden. Het maatschappelijk draagvlak voor deze en nog verdergaande maatregelen wordt met het uur groter. Overal in Nederland, België en daarbuiten worden bijeenkomsten van wat voor aard en omvang dan ook, geannuleerd. Rode draad door al deze acties is het zoveel mogelijk beperken van contacten. Het bestuur van de NBSV is tot de overtuiging gekomen, dat het laten doorgaan van de voorjaarslanddag en de algemene ledenvergadering medisch en maatschappelijk gezien niet langer verantwoord is. Daarbij is het aannemelijk dat vele beoogde bezoekers voor zichzelf zullen besluiten om niet naar Maarn af te reizen. Op dit moment is nog niets bekend over wat er gebeurt met de voor 25 april geplande activiteiten en de ALV. Zegt het voort!

Pagina 2 van 16

wordnulid

button geef nu jouw nakweek op 1

Tot en met 31 december 2019  door 29 kwekers  785 nakweekdieren opgegeven

Beschermingsproject 2020-2021: de TSA-stralenschildpaddencrisis op Madagaskar

Het beschermingsproject dat in 2020 en 2021 door de NBSV gesteund wordt, is het TSA project voor stralenschildpadden op Madagaskar.
  Start date: Dec, 3 2019   End date: Dec, 31 2020
€ 1.589 Ingezameld
€ 2.000 Goal
Ga naar boven