Dit project behelst een veldonderzoek naar de Homopus boulengeri (Boulengers platte schildpad) die endemisch is in Zuid-Afrika en waarover weinig bekend was. Het primaire doel van het veldwerk is het verzamelen en publiceren van ecologische informatie die relevant is voor het behoud van de soort. Het richt zich op populatiestructuur en -dynamiek, groeisnelheden van schildpadden, activiteit en bewegingen, thuisreeksen, dieet en voortplanting. De NBSV heeft dit project in 2018 gesteund bij de aanschaf van een zender plus een aantal ontvangers en een weerstation. Het project eindigt in 2020; de laatste veldwerkperiode is februari/maart 2020. Het weerstation blijft echter achter; verzamelde gegevens worden uitgelezen en opgestuurd. Er zijn bijna 100 dieren gevonden, gemeten en gemerkt van de enige bekende populatie van de soort; voorheen waren dat er minder dan 25 in een periode van 30 jaar. In 2019 zal de NBSV het project nogmaals met een eenmalige gift steunen. Daarmee worden 2000 posters gedrukt voor boeren, lokale bewoners en schoolkinderen. De bedoeling daarvan is: bewustwording van de schildpadden in hun omgeving, besef van het gevaar van uitsterven en concrete aanbevelingen ter voorkoming daarvan.IMG 3595

Ga naar boven