Beschermingsproject 2020-2021: de stralenschildpad op Madagaskar

Op Madagaskar zijn in april van het jaar 2018 in een leegstaand, vervuild huis meer dan tienduizend stralenschildpadden (Astrochelys radiata) aangetroffen. Deze soort, die door IUCN als kritiek bedreigd geclassificeerd wordt, wordt beschermd door het internationale CITES-verdrag, dat internationale handel in wildvangdieren tegengaat. De tienduizend schildpadden in het leegstaande huis waren echter waarschijnlijk bedoeld om, uiteraard illegaal, naar Azië gesmokkeld te worden.

Tortoises in Enclosures 1 FINAL

Nadat dit enorme aantal schildpadden in beslag is genomen, is door een groot TSA-team wekenlang gewerkt om ze op te lappen en onder te brengen in tijdelijke verblijven.

In oktober 2018 werd TSA opnieuw geconfronteerd met een golf van stralenschildpadden: ditmaal werden nog eens 7347 schildpadden in beslag genomen die eenzelfde lot te wachten hadden gestaan als de eerdere tienduizend. Samen met een aanzienlijk aantal kleinere inbeslagnames zorgt TSA op dit moment voor 24.000 stralenschildpadden. VIERENTWINTIGDUIZEND! Laat dat aantal even bezinken…

Avimasy Inspects Tortoises FINAL

Toen TSA op Madagascar wat bekomen was van de enorme zondvloed aan schildpadden, brandde in september van dit jaar het hoofdgebouw van het schildpaddencentrum (turtle conservation center, TCC) in Tsihombe volledig af. Het zijn tropenjaren bij deze organisatie.

Ny Aina Inspecting Torts FINAL

De dieren maken het gelukkig goed, maar al deze schildpadden zijn niet in beslag genomen om hun leven in gevangenschap door te brengen. TSA heeft 48 mensen in dienst, naast de staf met name dierverzorgers en bewakers, en vanaf 2020 is hoofddoelstelling het vrijlaten van de dieren. Hiervoor is het ‘Confiscation to Reintroduction’ programma opgezet wat zowel de lokale bevolking als de regelgevers betrekt bij het lot van de dieren. De steun van deze partijen is onmisbaar bij het slagen van deze missie. Het op de langere termijn monitoren van de stralenschildpadden na hun vrijlating is daarbij een speerpunt: dit is erg belangrijk om te leren van de gekozen aanpak.

Om dit enorme project, dat zorg draagt voor een werkelijk duizelingwekkend aantal schildpadden, te laten slagen is erg veel geld nodig. De Nederlands-Belgische Schildpadden Vereniging vraagt u vriendelijk doch dringend om een bijdrage aan dit project. Doneren kan via het onderstaande formulier. Heel hartelijk dank!

Online donatie

Use this form to make an online donation. If this is for something specific, please note that in the comment box

Informatie over de donateur

Details van de donatie

Beschermingsproject 2020-2021: de stralenschildpad op Madagaskar

Het beschermingsproject dat in 2020 en 2021 door de NBSV gesteund wordt, is het TSA project voor stralenschildpadden op Madagaskar.
  Startdatum: Dec, 3 2019   Einddatum: Dec, 31 2021
€ 4.310 Gedoneerd
€ 4.500 Doel

wordnulid

button geef nu jouw nakweek op 1

Tot en met 1 december 2021 zijn door 18 kwekers 586 nakweekdieren opgegeven.
Ga naar boven