Privacyverklaring

Versiedatum: 10-12-2023

In deze privacyverklaring wordt beschreven hoe de Nederlands-Belgische Schildpadden Vereniging, hierna te noemen: NBSV, de persoonsgegevens verwerkt, die wij van u hebben gekregen. Geautoriseerd voor de verwerking van uw gegevens in overeenstemming met de AVG zijn het dagelijks bestuur en de ledenadministrateur.

De NBSV verzamelt persoonsgegevens wanneer u deze aan de NBSV hebt doorgegeven, bijvoorbeeld door een lidmaatschapsovereenkomst aan te gaan of contact op te nemen met een verzoek om informatie over de vereniging.

Welke persoonsgegevens verzamelt de NBSV?
 • Voor- en achternaam;
 • Adres;
 • Woonplaats;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Bankrekeningnummer.
Voor welk doel worden deze gegevens verwerkt?
 • Voor het uitvoeren van de lidmaatschapsovereenkomst met leden;
 • Voor het geven van informatie aan belangstellenden;
 • Voor het steunen van beschermingsprojecten en ad hoc projecten;
 • Voor het functioneren van de vereniging zoals bedoeld in de statuten en beleidsdocumenten.

In sommige gevallen vraagt de NBSV expliciet om toestemming om bepaalde persoonsgegevens te kunnen gebruiken. Als een gebruiker jonger is dan 16 jaar, is toestemming van zijn of haar ouder of voogd nodig om de persoonsgegevens te verstrekken aan de NBSV.

De NBSV gebruikt uw gegevens alleen voor de doeleinden genoemd in deze privacyverklaring met uw toestemming en zal de gegevens niet anders gebruiken of langer bewaren dan nodig om de bedoelde handelingen uit te voeren.

Hoe lang worden uw gegevens bewaard?
 • Leden: gedurende de periode van het lidmaatschap en daarna in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar;
 • Donateurs: gedurende de periode van het donateurschap en daarna in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar;
 • Contactpersonen van projectorganisaties: gedurende het contact m.b.t. het project en daarna in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar;
 • Belangstellenden: zolang er contact is en daarna nog maximaal 7 jaar;
 • Vragenstellers (niet-leden): zolang er contact is en daarna nog maximaal 7 jaar.
Doorgifte aan derden

De NBSV zal uw persoonsgegevens nooit aan derden doorgeven, tenzij de doorgifte geschiedt aan een door de NBSV voor de in deze privacyverklaring opgesomde doeleinden ingeschakelde bewerker, met welke bewerker de NBSV een overeenkomst heeft gesloten die erop toeziet dat de bewerker voldoende waarborgen biedt ten aanzien van technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen met betrekking tot de te verrichten verwerkingen.

Beveiliging van de persoonsgegevens

De NBSV beschermt uw persoonlijke informatie met behulp van passende technische en organisatorische maatregelen om het risico op onbevoegde en onrechtmatige toegang, verlies, openbaarmaking, gebruik, wijziging en vernietiging van uw gegevens zo klein mogelijk te houden.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door de NBSV.

Links op onze website

De NBSV kan op haar website links opnemen naar internetsites van derden. De NBSV is niet verantwoordelijk voor de inhoud of voor het privacy beleid van deze derden. De NBSV raadt u aan kennis te nemen van hun beleid ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens.

Statistische analyse

De NBSV kan informatie verzamelen met behulp van analyse-tools van bijvoorbeeld Facebook en Google. Zij kan deze informatie in geanonimiseerde vorm analyseren om de website en de Facebookpagina te verbeteren. Google en Facebook kunnen de verzamelde informatie alleen gebruiken voor het verbeteren van hun eigen gebruikerservaringen. Zie voor meer informatie de privacy-verklaringen van Google en Facebook.

Contact

Indien u van uw rechten gebruik wilt maken, of als u vragen hebt over deze privacyverklaring, kunt u de NBSV bereiken via het e-mailadres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Aanpassingen Privacyverklaring

De NBSV kan deze verklaring aanpassen. De NBSV adviseert u dan ook regelmatig na te zien of te vragen of er aanpassingen zijn doorgevoerd. De laatste wijzigingsdatum staat aan het begin van de verklaring.