Nest gelegd!

Nest gelegd!

Sinds 2018 steunt de NBSV jaarlijks Sea Turtle Conservation Bonaire door jaarlijks deel te nemen aan hun Adopt-A-Net programma.

Hittestress bij schildpadden: hoe te handelen?

Hittestress bij schildpadden: hoe te handelen?

Door Jan Boonstra, Job Stumpel en Floris Visser

Nu en dan bereikt de temperatuur erg hoge waarden; temperaturen van boven de 30 graden Celsius, met uitschieters naar 35 à 40 graden Celsius, zijn inmiddels geen bijzonderheid meer. Hitte dus.

Doelstelling NBSV

De NBSV verstrekt informatie over huisvesting, verzorging en kweek van schildpadden die zich in gevangenschap bevinden en over schildpadden in hun natuurlijke leefomgeving. Daarnaast steunt zij nationale en internationale beschermingsprojecten en organiseert landdagen waarop Belgische en Nederlandse liefhebbers van deze dieren elkaar kunnen ontmoeten.

Trionyx cover